دفتر مستقل شکایات در برلین BuBS بصورت ساده و غیربوروکراتی همه‌ی شکایت‌ها در برابر دستگاه‌های دولتی برلین را دریافت می‌کند، بدون توجه به موضوع آن شکایت. به‌ عنوان مثال، مشکلاتی مانند عملکرد ناکارآمد سازمان کمک به بیکاران و پناهندگان (جاب سنتر و یا ال آ اف)، تجهیزات مسکن، تبعیض نسبت به شهروندان توسط کارکنان دولتی، طولانی‌ شدن زمان پردازش در اداره ثبت احوال یا دادگستری، و غیره.

تیم BuBs (دفتر مستقل شکایات در برلین) برای تمام پناهندگانی که در برلین ثبت‌ نام کرده‌اند و حامیان آنان آماده‌ی خدمت رسانی است. ما شکایات شما را به زبان مادری شما دریافت می‌کنیم. ما به ۱۴ زبان صحبت می‌کنیم و می‌توانیم برای سایر زبان‌ها و زبان اشاره یی، مترجم تنظیم نماییم.

دفتر مستقل شکایات به طور رسمی توسط اداره‌ی سنات برلین تعیین شده است و مستقل از ادارات دولتی و مدیریت هایم ها میباشد.

تمامی گفتگوها محرمانه هستند و می‌توانند به صورت ناشناس باقی بمانند.

کمک‌های ارائه شده رایگان است.

چه کسانی می‌توانند با ما تماس بگیرند؟

• پناهندگانی که در برلین ثبت شده‌اند، بدون درنظرداشت اینکه در یک خوابگاه مشترک و یا آپارتمان زندگی می‌کنند
• کارمندان رسمی (تمام وقت) کمک به پناهندگان
• کارمندان داوطلب (رضاکاران) همکار به پناهندگان

مأمورین و حامیان پناهندگان نیاز به وکالتنامه از جانب پناهنده دارند.

پادکست ما

نحوه عملکرد دفتر مستقل شکایات در برلین و در ارتباط به مواردی که می‌توانید با ما تماس بگیرید، در یک پادکست (پیام سمعی) برای شما تهیه کرده‌ایم.

سؤالات و پاسخ‌ها

h

گزارش سالانه

بیشتر درباره ما

داستان‌های موفقیت