تماس

شما می‌توانید با ما از طریق تلفن، فرم تماس موجود در وب‌سایت ما، ایمیل، پیام مستقیم و یا با مراجعه به دفتر ما در منطقه نویکلن در برلین تماس بگیرید. کارکنان ما به زبان مادری شما شکایت شما را به ثبت می‌رسانند.

کارمندان ما شکایت شما را به زبان مادری شما به ثبت می‌رسانند.

ما زبان‌های عربی، آذربایجانی، دری، آلمانی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، کردی، منیکا، پشتو، روسی، تیگرینیا، ترکی و اوکراینی صحبت می‌کنیم. همچنین می‌توانیم خدمات مترجمان زبان اشاره و زبان‌های دیگر را برای شما ترتیب دهیم.

ساعات کار دفتر ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ می‌باشد.

تماس از طریق تلفن

به چه زبانی میخواهید شکایت خود را ثبت کنید؟ (لطفاً کلیک کنید)

K
L
عربی

0890 617 173 49+ _____ آقا

0827 617 173 49+ _____ آقا

8735 617 173 49+ _____ خانم

0929 617 173 49+ _____ آقا

0576 617 173 49+ _____ آقا

K
L
کردی

0929 617 173 49+ _____ آقا [کرمانجی_وسورانى]

488 1387 1520 49+ ____ خانم [سورانى]

0890 617 173 49+ _____ آقا [کرمانجی]

K
L
انگلیسی

0136 617 173 49+ _____ آقا

0143 617 173 49+ _____ خانم (به جز سه شنبه)

8938 628 173 49+ _____ آقا (سه شنبه، پنجشنبه، جمعه)

1746 152 173 49+ _____ آقا (به جز دوشنبه)

 

K
L
روسی

0136 617 173 49+ _____ آقا

0827 617 173 49+ _____ آقا

0143 617 173 49+ _____ خانم (به جز سه شنبه)

8735 617 173 49+ _____ خانم

0576 617 173 49+ _____ آقا

1746 152 173 49+ _____ آقا (به جز دوشنبه)

 

K
L
اکراینی

8735 617 173 49+ _____ خانم

0576 617 173 49+ _____ آقا

K
L
هندی و اردو

9556 628 173 49+ _____ آقا (دوشنبه - چهارشنبه)

K
L
دری / فارسی

0865 617 173 49+ _____ خانم

7488 138 1520 49+ _____ خانم

8788 628 173 49+ _____ آقا (به جز پنجشنبه)

8938 628 173 49+ _____ آقا (سه شنبه، پنج شنبه، جمعه)

9556 628 173 49+ _____ آقا (دوشنبه - چهارشنبه)

K
L
تکرینی

0275 617 173 49+ _____ آقا (دوشنبه - پنجشنبه)

K
L
پشتو

8938 628 173 49+ _____ آقا (سه شنبه، پنج شنبه، جمعه)

K
L
ترکی

0136 617 173 49+ _____ آقا

1746 152 173 49+ _____ آقا (به جز دوشنبه)

8938 628 173 49+ _____ آقا (سه شنبه، پنج شنبه، جمعه)

 

K
L
عبری

0143 617 173 49+ _____ خانم (به جز سه شنبه)

K
L
رومانیایی/مولداویایی

8691 628 173 49+ _____ آقا (سه شنبه - پنج شنبه)

*اگر زبان خود را در لیست نیافتید، لطفاً با شماره 0049308169012570 تماس بگیرید یا ایمیلی به آدرس Beschwerde@bubs.berlin ارسال کنید. ما یک مترجم برای شما تنظیم خواهیم کرد و به شما در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد.

فرم شکایت

  Wenn Sie sich anonym beschweren möchten, kann allerdings nicht gewährleistet werden, dass Ihre Beschwerde von der zuständigen Stelle geprüft werden kann. Eine solche Prüfung ist nicht möglich, wenn persönliche Daten zwingend benötigt werden, um den Vorgang, auf den sich die Beschwerde bezieht, aufklären zu können.

  Wie möchten Sie uns kontaktieren?*

  Ihre Beschwerde:*

  Bitte geben Sie Ihre Telefon- oder Handynummer ein:*

  Wir rufen Sie an.

  Schicken Sie uns Dateien wie Videos und Fotos auch gerne per Mail an beschwerde@bubs.berlin

  Datenschutzerklärung  Bitte beachten Sie, dass es für uns sehr hilfreich wäre, Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer von Ihnen zu bekommen, damit wir Sie bei Bedarf kontaktieren können. Denn manchmal benötigen wir weitere Informationen zu Ihrer Beschwerde, auch können wir Ihnen somit das Ergebnis der Prüfung der Beschwerde mitteilen. Wir möchten jedoch betonen, dass Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden, sofern Sie die Checkbox „Weiterleitung an Behörden“ nicht ausgewählt haben. Sie können das Formular also auch ohne Ihre Kontaktdaten absenden.

  * Pflichtfelder

  آدرس

  Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)
  Donaustraße 78
  12043 Berlin

  Anfahrt: U-Bhf Karl-Marx-Straße oder Bus Geygerstraße (M41 vom Hermannplatz)

  ♿ تمامی اتاق های ما به راحتی قابل دسترس برای افراد با معلولیت هستند.

   

  آیا شما در یک اقامتگاه مربوط به LAF زندگی می‌کنید؟
  در این صورت، شما می‌ توانید در جلسات مشاوره دفتر مستقل شکایات در برلین BuBS با برخی از همکاران ما مستقیماً صحبت کنید.

  • جلسات مشاوره BuBS یک یا دو بار در ماه در محل اقامت شما برگزار می‌شوند. تاریخ‌ این جلسات در محل اقامتگاه شما نصب میشود.