دفتر شکایات مستقل برلین

Die Berliner unabhängige Beschwerdestelle

Hier ist das Logo der Berliner unabhängigen Beschwerstelle zu sehne

به وب سایت آینده دفتر شکایات مستقل برلین Berliner unabhängigen Beschwerdestelle (BuBs) خوش آمدید.

هدف از این پروژه بهبود وضعیت مسکن پناهندگان در برلین است که در خوابگاه زندگی می کنند.

برای کمک به پناهندگان و تقویت آنها ، طرح شکایت آنها از زبان خود و ارسال آنها به اداره امور پناهندگان امور خارجه “Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)”، چندین فرد معتمد از طریق دفتر ما در دسترس هستند. در آینده ما ساعات مشاوره را در دفتر شکایات و محل اقامت ارائه خواهیم داد.

این افراد می توانند با ما تماس بگیرند:

• ساکنان مراکز موقت (AE) و اقامتگاه های مشترک (GU) که از طرف اداره امور خارجه امور پناهندگان (LAF) اداره می شوند (صرف نظر از وضعیت اقامت و مسئولیت قانونی/ نظارتی؛ اما اگر LAF مسئولیتی نداشته باشد، فقط مشاوره ارجاعی)
• افرادی که مزایای LAF دریافت می کنند (صرف نظر از محل اقامت)
• کارکنان شرکت های اداره کننده و شرکت های امور حفاظتی، که در مراکز موقت و اقامت گاه های مشترک کار می کنند؛
• داوطلبانی که برای حمایت و پشتیبانی ساکنان این مراکز کار می کنند.
• ساکنان اطراف مراکز موقت و اقامت گاه های مشترک AE / GU ، تا آنجا که شکایت مربوط به موارد خاص و مربوط به محل اقامت است ( غیر از شکایاتی که مربوط به تصمیمات اساسی سیاسی – مانند برنامه ریزی مکان ، پذیرش پناهجویان در دولت های فدرال و ایالت ، جدائی نوع یا دامنه ی منافع اعطائی و مانند آن) باشد؛
• سایر پناهندگانی که موضوع شکایت آنها به عهده سرویس یا مرجع نظارتی دیگری در سطح ایالت یا فدرال باشد (در چارچوب مشاوره ی ارجاعی).
• در آینده ، ساکنان اقامتگاه ها به عنوان بخش آزمایشی از دفتر شکایات در محل اقامتی آینده “کنترل در سطح شهر از اسکان افراد بی خانمان”GStU) ) و همچنین کارمندان و ساکنان اطراف اقامتگاه ها.

Das Team der Berliner unabhängigen Beschwerdestelle
در تیم فعلی دفتر مستقل شکایات، چند همکار دیگر هم می آیند.

با توجه به وضعیت حاضر (کرونا)، در حال حاضر فقط می توانید از طریق تلفن، ایمیل یا تماس تصویری با دفتر شکایات تماس بگیرید. سپس می توان برای گفتگو با ما درDonaustraße  قرار ملاقات گذاشت تا بتوانیم در مورد شکایت شما با آرامش صحبت کنیم. ما هیچ گونه اطلاعات شخصی را بدون رضایت شما به مقامات مسئول منتقل نمی کنیم.

ما فقط شکایات ناشناس را مستقیماً به اداره مربوطه می رسانیم.

تماس با دفتر شکایات

ما با شما تماس می گیریم.
ما از طریق پیام رسان با شما تماس خواهیم گرفت.

تماس از طریق تلفن: 09:00 – 17:00

ساعت کار ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹صبح تا ساعت ۱۷بعداظهر

عربى, کردی, آلمانی, انگلیسی1736170929 49+
عربى, کردی, آلمانی1736170890 49+
فارسی, آلمانی1736170865 49+
عربى, آلمانی1736170827 49+
االتيجرينيا، الإنجليزية، الألمانية1736170136 49+
الروسية ، الفارسية ، الدارية ، الألمانية1736170143 49+

آدرس دفتر مستقل شکایات برلین

Berliner unabhängige Beschwerdestelle
Donaustraße 78
12043 Berlin
Tel. +49 30 816901 – 2570
تماس عمومی: info@bubs.berlin
تماس برای شکایات: beschwerde@bubs.berlin
مسیر: اوبان ۷ ایستگاه کارلماکس و یا
اتوبوس (ام ۴۱ از هرمن پلاتز) خیابان گایگا