دفتر شکایات مستقل برلین

Die Berliner unabhängige Beschwerdestelle

Hier ist das Logo der Berliner unabhängigen Beschwerstelle zu sehne

به وب سایت شکایات مستقل برلین Berliner unabhängigen Beschwerdestelle (BuBS) خوش آمدید.

هدف از این پروژه بهبود وضعیت مسکن پناهندگان در برلین است که در خوابگاه زندگی می کنند.

برای کمک به پناهندگان و تقویت آنها ، طرح شکایت آنها از زبان خود و ارسال آنها به اداره امور پناهندگان امور خارجه “Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)”، چندین فرد معتمد از طریق دفتر ما در دسترس هستند. در آینده ما ساعات مشاوره را در دفتر شکایات و محل اقامت ارائه خواهیم داد.

ما دفتر مستقل شکایات مستقر در برلین نحوه کارما و موارد مهمی که چطور می توانید با ما تماس حاصل کنید را در پادکست (فایل صوتی)، خلاصه کرده ایم:

این افراد می توانند با ما تماس بگیرند:

• ساکنان مراکز موقت (AE) و اقامتگاه های مشترک (GU) که از طرف اداره امور خارجه امور پناهندگان (LAF) اداره می شوند (صرف نظر از وضعیت اقامت و مسئولیت قانونی/ نظارتی؛ اما اگر LAF مسئولیتی نداشته باشد، فقط مشاوره ارجاعی)
• افرادی که مزایای LAF دریافت می کنند (صرف نظر از محل اقامت)
• کارکنان شرکت های اداره کننده و شرکت های امور حفاظتی، که در مراکز موقت و اقامت گاه های مشترک کار می کنند؛
• داوطلبانی که برای حمایت و پشتیبانی ساکنان این مراکز کار می کنند.
• ساکنان اطراف مراکز موقت و اقامت گاه های مشترک AE / GU ، تا آنجا که شکایت مربوط به موارد خاص و مربوط به محل اقامت است ( غیر از شکایاتی که مربوط به تصمیمات اساسی سیاسی – مانند برنامه ریزی مکان ، پذیرش پناهجویان در دولت های فدرال و ایالت ، جدائی نوع یا دامنه ی منافع اعطائی و مانند آن) باشد؛
• سایر پناهندگانی که موضوع شکایت آنها به عهده سرویس یا مرجع نظارتی دیگری در سطح ایالت یا فدرال باشد (در چارچوب مشاوره ی ارجاعی).
• در آینده ، ساکنان اقامتگاه ها به عنوان بخش آزمایشی از دفتر شکایات در محل اقامتی آینده “کنترل در سطح شهر از اسکان افراد بی خانمان”GStU) و همچنین کارمندان و ساکنان اطراف اقامتگاه ها.

Das Team der Berliner unabhängigen Beschwerdestelle
در تیم فعلی دفتر مستقل شکایات، چند همکار دیگر هم می آیند.

شما می توانید با ما آنلاین یا تلفنی تماس بگیرید. یا می توانید در ساعات مشاوره به دفتر شکایات در Donaustraße مراجعه کنید. ما همچنین در محل سکونت شما که زیر نظر اداره امور پناهندگان (LAF) است حضور خواهیم داشت.

ما همچنین ساعات مشاوره را به زبان های فارسی، دری، پشتو، عربی، ترکی، انگلیسی، روسی، تگرینی، کردی، ویتنامی، فرانسوی و آلمانی در دفتر خود ارائه می دهیم. برای زبان اشاره و زبان های دیگر می توانیم برنامه ریزی کنیم. همه اتاق های دفتر ما همچنین برای کسانی که ویلچر دارند، قابل استفاده است.

تمامی مکالمات محرمانه و می توانید ناشناس بمانید.

کمک های ما رایگان است.

تماس با دفتر شکایات

ما با شما تماس می گیریم.
ما از طریق پیام رسان با شما تماس خواهیم گرفت.

تماس از طریق تلفن: 09:00 – 17:00

ساعت کار ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹صبح تا ساعت ۱۷بعداظهر

آلمانی:
همه همکاران ما به زبان آلمانى هم به شکایات شما رسیدگی میکنند

عربی:
1340131 1520 49+خانم
6170890 173 49+آقا
3087100 174 49+آقا
1377210 1520 49+[مغرب], خانم (دوشنبه ـــ پنجشنبه)
1521814 173 49+آقا
کردی:
6170890 173 49+آقا
1521814 173 49+آقا
6170929 173 49+آقا
انگلیسی:
6170724 173 49+آقا
6170136 173 49+آقا
روسی:
6170136 173 49+آقا
6170143 173 49+خانم
3087100 174 49+آقا
6178705 173 49+آقا
6178735 173 49+خانم (سه‌شنبه – جمعه)
اوکراینی:
6178705 173 49+آقا
6178735 173 49+خانم (سه‌شنبه – جمعه)
فارسی و دری
6170865 173 49+خانم
6170143 173 49+خانم
6170724 173 49+آقا
1387488 1520 49+آقا (13:30-17:30)
تکرینی:
6170275 173 49+آقا (دوشنبه ـــ پنجشنبه)
فرانسوی:
1521746 173 49+خانم (سه‌شنبه – جمعه)
1377210 1520 49+خانم (دوشنبه ـــ پنجشنبه)
ترکی:
6170136 173 49+آقا
پشتو:
1387488 1520 49+آقا (13:30 – 17:30)

آدرس دفتر مستقل شکایات برلین

ساعت کار ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹صبح تا ساعت ۱۷بعداظهر

Berliner unabhängige Beschwerdestelle
Donaustraße 78
12043 Berlin

Tel. +49 30 816901 – 2570

تماس عمومی: info@bubs.berlin
تماس برای شکایات: beschwerde@bubs.berlin

مسیر: اوبان ۷ ایستگاه کارلماکس و یا
اتوبوس (ام ۴۱ از هرمن پلاتز) خیابان گایگا