መርከቢ

ጥርዓንኩም ብተሌፎን፣ ብናይ ርክብ ቅጥዒ ወይ ብኢመይል ከተቕርቡልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ Neukölln ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና መጺእኩም ብውልቂ ጥርዓንኩም ከተቕርቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

ሰራሕተኛታትና ጥርዓንኩም ብቋንቋ ኣደኹም ክወስድዎ እዮም።

ዓረብኛ፣ ኣዘርባጃን፣ ዳሪ፡ ጀርመንኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ፋርሲ፣ ፈረንሳ፣ ኩርዲ፣ ማኒንካ፣ ፓሽቶ፣ ሩስያ፣ ጆርጅያዊ፣ ቋንቋ ቭየትናም፣ ትግርኛ፣ ቱርኪን ዩክሬንኛን ንዛረብ። ምትርጓም ቋንቋ ምልክትን ካልእ ቋንቋታትን ከነዳሉ ንኽእል ኢና።

ናይ ስራሕ ሰዓታትና ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ 17:00 እዩ። (ብምድላው ክሳብ ሰዓት 19፡00 ድ.ቀ.)

ብተሌፎን ርክብ ግበሩ

ጥርዓንካ ብኣየናይ ቋንቋ ከተቕርብ ትደሊ? (በጃኹም ጠውቑ)

K
L
ዓረብ

+49 173 617 0890ሰብኣይ
+49 173 617 0827ሰብኣይ
+49 173 617 8735ኣንስተይቲ
+49 173 617 0929ሰብኣይ
+49 173 617 0576ሰብኣይ

K
L
ኩርዲ

+49 173 617 0929ሰብኣይ [ኩርማንጂን, ሱራኒን]
+49 1520 1387 488ኣንስተይቲ [ሶራኒ]
+49 173 617 0890ሰብኣይ [ኩርማንጂ]

K
L
አንግሊዝኛ

+49 173 617 0136ሰብኣይ
+49 1520 1377 210ኣንስተይቲ (ሰሉስ - ዓርቢ)
+49 173 617 0143ኣንስተይቲ (ሰኑይ፡ ረቡዕ - ዓርቢ)

K
L
ቛንቛ ሩስያ

+49 173 617 0136ሰብኣይ
+49 173 617 8705ሰብኣይ
+49 173 617 8735ኣንስተይቲ
+49 173 617 0576ሰብኣይ
+49 173 617 0827ሰብኣይ
+49 173 617 0143ኣንስተይቲ (ሰኑይ፡ ረቡዕ - ዓርቢ)

K
L
ኡኩራእንሽ

+49 173 617 8705ሰብኣይ
+49 173 617 8735ኣንስተይቲ
+49 173 617 0576ሰብኣይ

K
L
ፋርሲን ዳሪን

+49 173 617 0865ኣንስተይቲ
+49 1520 1387 488ኣንስተይቲ

K
L
ትግርኛ

+49 173 617 0275ሰብኣይ (ሰኑይ - ሓሙስ)

K
L
ቋንቋ ጆርጅያዊ

+49 1520 1377 210ኣንስተይቲ (ሰሉስ - ዓርቢ)

K
L
ቋንቋ ቱርኪ

+49 173 617 0136ሰብኣይ

K
L
ቋንቋ እብራይስጢ

+49 173 617 0143ኣንስተይቲ (ሰኑይ፡ ረቡዕ - ዓርቢ)

*ቋንቋኹም ኣብቲ ዝርዝር እንተዘይረኺብኩም ብስልኪ ቁጽሪ +49 30816901-2570 ደውሉልና ወይ ድማ ብኢመይል Beschwerde@bubs.berlin ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ቋንቋ ሽምግልና ኣዳሊና ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክንረኽበኩም ኢና።

Beschwerdeformular

  ስም ከይገለጽካ ጥርዓን ከተቕርብ እንተደሊኻ ግን ጥርዓንካ ብብቑዕ በዓል መዚ ክምርመር ከም ዝኽእል ውሕስነት የለን። እቲ ጥርዓን ዝዛመድ መስርሕ ንምንጻር ውልቃዊ መረዳእታ ፍጹም ኣድላዪ እንተኾይኑ ከምዚ ዓይነት መርመራ ዝከኣል ኣይኮነን።

  ብኸመይ ክትረኽቡና ትደልዩ?*

  ጥርዓንኹም:*

  ቁጽሪ ተሌፎን ወይ ሞባይልኩም ሃቡ:*

  ክንድውለልኩም ኢና።

  Schicken Sie uns Dateien wie Videos und Fotos auch gerne per Mail an beschwerde@bubs.berlin

  መግለጺ ብዛዕባ ግላዊ ሓበሬታ



  ኣድላዪ እንተኾይኑ ክንረኽበኩም ምእንቲ ኢመይል ኣድራሻኹም ወይ ቁጽሪ ተሌፎንኩም ክትቡና እንተትክእሉ ንዓና ኣዝዩ ሓጋዚ ምኾነ። ምኽንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ጥርዓንኩም ዝያዳ ሓበሬታ ስለ ዘድልየና፣ ውጽኢት መርመራ ናይቲ ጥርዓን እውን ክንነግረካ ንኽእል ኢና። ይኹን እምበር፡ ውልቃዊ መረዳእታኻ ብሚስጢር ከም ዝሕሎን ናብ ሳልሳይ ወገን ከም ዘይመሓላለፍን፡ ‘ናብ ሰበስልጣን ምምሕልላፍ’ ዝብል ሳጹን እንተዘይመሪጽካዮ ከም ዘይመሓላለፍ ከነስምረሉ ንደሊ። ብዘይ ናይ ርክብ ዝርዝር ሓበሬታኹም እውን ነቲ ቅጥዒ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።

  * Pflichtfelder

  አድራሻ

  Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)
  Donaustraße 78
  12043 Berlin

  ኣንፈታት፡ መደበር U-Bahn Karl-Marx-Straße ወይ ኣውቶቡስ Geygerstraße (M41 ካብ Hermannplatz)

  ኩለን ክፍልታትና ካብ መከላኸሊ ነጻ እየን።

  ኣብ LAF መንበሪ ትነብር ዲኻ? ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ BuBS ናይ ምምኽኻር ሰዓታት ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ጥርዓናት ኣማኸርትና ብቐጥታ ክትዛረቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

  *ናይ BuBS ናይ ምምኽኻር ሰዓት ኣብ ወርሒ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ይካየድ። እተን ዕለታት ኣብቲ መንበሪ ኣባይቲ ተለጢፈን ኣለዋ።