መርከቢ

ጥርዓንኩም ብተሌፎን፣ ብናይ ርክብ ቅጥዒ ወይ ብኢመይል ከተቕርቡልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ Neukölln ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና መጺእኩም ብውልቂ ጥርዓንኩም ከተቕርቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

ሰራሕተኛታትና ጥርዓንኩም ብቋንቋ ኣደኹም ክወስድዎ እዮም።

ዓረብኛ፣ ኣዘርባጃን፣ ዳሪ፡ ጀርመንኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ፋርሲ፣ ፈረንሳ፣ ኩርዲ፣ ማኒንካ፣ ፓሽቶ፣ ሩስያ፣ ጆርጅያዊ፣ ቋንቋ ቭየትናም፣ ትግርኛ፣ ቱርኪን ዩክሬንኛን ንዛረብ። ምትርጓም ቋንቋ ምልክትን ካልእ ቋንቋታትን ከነዳሉ ንኽእል ኢና።

ናይ ስራሕ ሰዓታትና ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ 17:00 እዩ። (ብምድላው ክሳብ ሰዓት 19፡00 ድ.ቀ.)

ብተሌፎን ርክብ ግበሩ

ጥርዓንካ ብኣየናይ ቋንቋ ከተቕርብ ትደሊ? (በጃኹም ጠውቑ)

K
L
ዓረብ

+49 173 617 0890ሰብኣይ
+49 173 617 0827ሰብኣይ
+49 173 617 8735ኣንስተይቲ
+49 173 617 0929ሰብኣይ
+49 173 617 0576ሰብኣይ

K
L
ኩርዲ

+49 173 617 0929ሰብኣይ [ኩርማንጂን, ሱራኒን]
+49 1520 138 7488ኣንስተይቲ [ሶራኒ]
+49 173 617 0890ሰብኣይ [ኩርማንጂ]

K
L
አንግሊዝኛ

+49 173 617 0136ሰብኣይ
+49 173 617 0143ኣንስተይቲ (ብዘይካ ሰሉስ)
+49 173 628 8938ሰብኣይ (ሰሉስ፡ ሓሙስ፡ ዓርቢ)
+49 173 152 1746ሰብኣይ(ሰሉስ-ዓርቢ)

K
L
ቛንቛ ሩስያ

+49 173 617 0136ሰብኣይ
+49 173 617 8735ኣንስተይቲ
+49 173 617 0576ሰብኣይ
+49 173 617 0827ሰብኣይ
+49 173 617 0143ኣንስተይቲ (ብዘይካ ሰሉስ)
+49 173 152 1746ሰብኣይ(ሰሉስ-ዓርቢ)

K
L
ኡኩራእንሽ

+49 173 617 8735ኣንስተይቲ
+49 173 617 0576ሰብኣይ

K
L
ሂንዲ/ኡርዱ

+49 173 628 9556ሰብኣይ(ሰኑይ ሰሉስ ረቡዕ)

K
L
ፋርሲን ዳሪን

+49 173 617 0865ኣንስተይቲ
+49 1520 138 7488ኣንስተይቲ
+49 173 628 8788ሰብኣይ (ብዘይካ ሓሙስ)
+49 173 628 8938ሰብኣይ (ሰሉስ፡ ሓሙስ፡ ዓርቢ)
+49 173 628 9556ሰብኣይ (ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ረቡዕ)

K
L
ትግርኛ

+49 173 617 0275ሰብኣይ (ሰኑይ - ሓሙስ)

K
L
ፓሽቶ

+49 173 628 8938ሰብኣይ (ሰሉስ፡ ሓሙስ፡ ዓርቢ)

K
L
ቋንቋ ቱርኪ

+49 173 617 0136ሰብኣይ
+49 173 152 1746ሰብኣይ(ሰሉስ-ዓርቢ)
+49 173 628 8938ሰብ(ሰሉስ፣ ሓሙስ፣ ዓርቢ)

K
L
ቋንቋ እብራይስጢ

+49 173 617 0143ኣንስተይቲ (ብዘይካ ሰሉስ)

K
L
ሮማናዊ/ሞልዶቫዊ

+49 173 628 8691ሰብ(ሰሉስ፣ ረቡዕ፣ ሓሙስ)

*ቋንቋኹም ኣብቲ ዝርዝር እንተዘይረኺብኩም ብስልኪ ቁጽሪ +49 30816901-2570 ደውሉልና ወይ ድማ ብኢመይል Beschwerde@bubs.berlin ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ቋንቋ ሽምግልና ኣዳሊና ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክንረኽበኩም ኢና።

Beschwerdeformular

  ስም ከይገለጽካ ጥርዓን ከተቕርብ እንተደሊኻ ግን ጥርዓንካ ብብቑዕ በዓል መዚ ክምርመር ከም ዝኽእል ውሕስነት የለን። እቲ ጥርዓን ዝዛመድ መስርሕ ንምንጻር ውልቃዊ መረዳእታ ፍጹም ኣድላዪ እንተኾይኑ ከምዚ ዓይነት መርመራ ዝከኣል ኣይኮነን።

  ብኸመይ ክትረኽቡና ትደልዩ?*

  ጥርዓንኹም:*

  ቁጽሪ ተሌፎን ወይ ሞባይልኩም ሃቡ:*

  ክንድውለልኩም ኢና።

  Schicken Sie uns Dateien wie Videos und Fotos auch gerne per Mail an beschwerde@bubs.berlin

  መግለጺ ብዛዕባ ግላዊ ሓበሬታ  ኣድላዪ እንተኾይኑ ክንረኽበኩም ምእንቲ ኢመይል ኣድራሻኹም ወይ ቁጽሪ ተሌፎንኩም ክትቡና እንተትክእሉ ንዓና ኣዝዩ ሓጋዚ ምኾነ። ምኽንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ጥርዓንኩም ዝያዳ ሓበሬታ ስለ ዘድልየና፣ ውጽኢት መርመራ ናይቲ ጥርዓን እውን ክንነግረካ ንኽእል ኢና። ይኹን እምበር፡ ውልቃዊ መረዳእታኻ ብሚስጢር ከም ዝሕሎን ናብ ሳልሳይ ወገን ከም ዘይመሓላለፍን፡ ‘ናብ ሰበስልጣን ምምሕልላፍ’ ዝብል ሳጹን እንተዘይመሪጽካዮ ከም ዘይመሓላለፍ ከነስምረሉ ንደሊ። ብዘይ ናይ ርክብ ዝርዝር ሓበሬታኹም እውን ነቲ ቅጥዒ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።

  * Pflichtfelder

  አድራሻ

  Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)
  Donaustraße 78
  12043 Berlin

  ኣንፈታት፡ መደበር U-Bahn Karl-Marx-Straße ወይ ኣውቶቡስ Geygerstraße (M41 ካብ Hermannplatz)

  ኩለን ክፍልታትና ካብ መከላኸሊ ነጻ እየን።

  ኣብ LAF መንበሪ ትነብር ዲኻ? ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ BuBS ናይ ምምኽኻር ሰዓታት ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ጥርዓናት ኣማኸርትና ብቐጥታ ክትዛረቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

  *ናይ BuBS ናይ ምምኽኻር ሰዓት ኣብ ወርሒ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ይካየድ። እተን ዕለታት ኣብቲ መንበሪ ኣባይቲ ተለጢፈን ኣለዋ።