Tổ chức hỗ trợ khiếu nại Béc lin

Die Berliner unabhängige Beschwerdestelle

Chào mừng đến với Tổ chức hỗ trợ khiếu nại Béc lin (BuBS).

Mục đích của dự án là cải thiện điều kiện sống của những người dân tị nạn trong trại tập trung.

Để giúp đỡ người dân tị nạn và làm họ mạnh mẽ hơn, chúng tôi đã có rất nhiều nhân viên đáng tin tưởng để giúp những khiếu nại của họ được trình bày bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và chuyển tiếp lên văn phòng nhà nước về vấn đề tị nạn (LAF). Trong tương lai chúng tôi sẽ có giờ tư vấn ở cả văn phòng và ở các trại tập trung.

Những người này có thể liên hệ với chúng tôi:

  • Những người dân ở các cơ sở tị nạn (AE) và các trại tập trung (GU) dưới sự quản lý của văn phòng nhà nước về vấn đề tị nạn (LAF) ( không phụ thuộc vào tình trạng cư trú và trách nhiệm pháp lý; trong trường hợp không thuộc quyền của LAF sẽ chỉ tư vấn dưới dạng giới thiệu).
  • Những người nhận dịch vụ của LAF (không phụ thuộc vào nơi ở).
  • Những nhân viên làm việc trong các cơ sở tị nạn cũng như nhân viên làm việc trong công ty bảo an cho trại.
  • Những nhân viên tình nguyện.
  • Những người dân sống xung quanh AE/GU, miễn là những khiếu nại cụ thể liên quan đến chỗ ở ( trừ các khiếu nại liên quan đến các quyết điịnh chính trị cơ bản, chẳng hạn như việc tiếp nhận những người xin tị nạn trong bang và tiểu bang, loại và phạm vi sử dụng dịch vụ)
  • Những người dân tị nạn mà những khiếu nại của họ thuộc thẩm quyền của một cơ quan thuộc hàng tiếu Bang hoặc Liên Bang giải quyết (trong giờ tư vấn giới thiệu).
  • Trong tương lai cả những người dân trong trại thí điểm của chương trình „Kiểm soát chỗ ở của người vô gia cư toàn thành phố“ (GStU) cũng như những nhân viên làm việc trong những trại này.
Nhóm làm việc của Tổ chức hỗ trợ khiếu nại. Sẽ có thêm vài đồng nghiệp nữa đến với chúng tôi.

Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua mạng hoặc qua điện thoại. Hoặc các bạn có thể đến văn phòng của chúng tôi ở Donaustraße vào giờ tư vấn. Chúng tôi cũng sẽ đến những trại tập trung trực thuộc quyền quản lý của cơ quan nhà nước về vấn đề tị nạn (LAF).

Chúng tôi nói tiếng Ả râp, tiếng Kurd, tiếng Farsi, tiếng Dari, tiếng Paschto, tiếng Nga, tiếng Tigrinya, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Đức. Ngôn ngữ kí hiệu và những ngôn ngữ khác có thể sắp xếp được. Tất cả các phòng đều phù hợp với tất cả người sử dụng.

Mọi cuộc nói chuyện đều được bảo mật và có thể giữ ẩn danh.

Đây là một hoạt động miễn phí.

Liên hệ với nơi hỗ trợ khiếu nại

Chúng tôi sẽ gọi cho bạn.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua Messenger.

Liên hệ qua điện thoại

Từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các bạn có thể gọi cho chúng tôi.

Tiếng Đức:

Những nhân viên thu thập khiếu nại.

Tiếng Ả rập:
+49 1520 1340131nữ
+49 173 6170890nam
+49 174 3087100nam
+49 1520 1377210[Maghreb], nữ (thứ 2-thứ 5)
Tiếng Kurd:
+49 173 6170890nam
Tiếng Anh:
+49 173 6170724nam
+49 173 6170136nam
Tiếng Nga:
+49 173 6170136nam
+49 173 6170143nữ
+49 174 3087100nam
+49 173 6178705nam
Tiếng Ukraina:
+49 173 6178705nam
Tiếng Farsi và Dari:
+49 173 6170865nữ
+49 173 6170143nữ
+49 173 6170724nam
+49 1520 1387488nam (13:30-17:30)
Tiếng Tigrinya:
+49 173 6170275nam (thứ 2- thứ 5)
Tiếng Pháp:
+49 1520 1377210nữ (thứ 2- thứ 5)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ:
+49 173 6170136nam
Tiếng Paschto:
+49 1520 1387488nam (13:30-17:30)

Địa chỉ của tổ chức hỗ trợ khiếu nại

Giờ mở cửa là thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ đến 17 giờ.

Berliner unabhängige Beschwerdestelle
Donaustraße 78
12043 Berlin

Điện thoại: +49 30 816901-2570

Liên lạc chung: info@bubs.berlin
Liên lạc để khiếu nại: beschwerde@bubs.berlin

Đường đến : U-Bhf Karl-Marx-Straße hoặc Bus Geygerstraße (M41 từ Hermannplatz)